Okrúhly stôl Spravodajca národnostnej menšiny – kľúčový faktor pre zachovanie kultúrnej identity

V organizácii združenia ruskej národnostnej menšiny SARUS a Asociácie novinárov médií národnostných menšín sa 20. októbra v Záhrebe konal okrúhly stol pod názvom Spravodajca národnostných menšín – kľúčový faktor pre zachovanie kultúrnej identity. Predsedníčka SARUS Katarina Todorcev Hlača pozdravila v Novinárskom dome redaktorov a novinárov desiatky rôznych menšinových komunít. V mene podporovateľa tohto podujatia, Rady pre národnostné menšiny, sa k prítomným príhovoril Danilo Ivezić a dočasný Asociácie novinárov národnostných menšín Chorvátskeho novinárskeho spoločenstvaNenad Jovanović. 

Na okrúhlom stole sa diskutovalo o témach: Úloha médií pri zachovávaní a podpore jazyka a kultúry národnostnej menšiny; Personálna otázka: profesionalita alebo amaterizmus?; Noviny národnostných menšín a médiá na miestnej a celoštátnej úrovni, spolupráca; Problematika finančnej stimulácie ako kľúčového faktora pri tvorbe originálneho obsahu; Tlačené a elektronické vydanie, výhody a nevýhody, rozdiely v zverejnení obsahu. Okrúhleho stola sa zúčastnila šéfredaktorka slovenského časopisu Prameň a kurátorka Slovenského kultúrneho centra Našice Tatjana Seničaninová.

Scroll to Top