Výstava Keď kvitnú biele ľalie v SKC Našice

V Slovenskom kultúrnom centre v Našiciach sa 25. októbra uskutočnila vernisáž prvej samostatnej výstavy zamestnanca našického múzea a vášnivého bádateľa a zberateľa tradičného dedičstva Miroslava Šarića pod názvom Keď kvitnú biele ľalie (Kad cvatu bijeli ljiljani), ktorá je zameraná na pietu sv. Antona Paduánskeho z našického a slatinského územia. V úvode programu sa prítomným v mene hostiteľa výstavy prihovorila riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová, ktorá zdôraznila spoluprácu a vzájomnú podporu Chorvátov a Slovákov v tejto oblasti, vrátane v podobe tejto výstavy. Prítomných privítal aj primátor Našíc Krešimir Kašuba a v mene našických františkánov pozdravil zhromaždených gvardián Tomislav Faletar. O spolupráci na výstave hovoril kurátor Vlastivedného múzea Slatiny Srđan Đuričić, a početných hostí privítala aj riaditeľka Vlastivedného múzea Našíc Silvija Lučevnjaková, ktorá v krátkosti predstavila autora. Proces vzniku tejto výstavy prítomným priblížil autor Miroslav Šarić.

Zľava doprava: kurátor Vlastivedného múzea Slatiny Srđan Đuričić, našický gvardián Tomislav Faletar, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová, primátor Našíc Krešimir Kašuba, autor výstavy Miroslav Šarić, riaditeľka Vlastivedného múzea Našíc Silvija Lučevnjaková (foto: Siniša Kulišić – TV Našice)

Výstava je pomenovaná podľa cirkevnej ľudovej piesne z obce Sopje pri Slatine, ktorá sa spievala na sviatok svätého Antona. Zobrazuje 117 predmetov z našického a slatinského územia a nehmotné kultúrne dedičstvo. Medzi predmetmi bol aj obraz z domu rodiny Zajacových z Markovca Našického, ktorý je dnes súčasťou etnického kúta rodiny Zajacových, umiestneného v priestore Matice slovenskej z Markovca Našického v Drevenici, ktorý zobrazuje pietu sv. Antona Paduánskeho aj medzi Slovákmi našického kraja.

Obraz sv. Antona Paduánskeho z domu rodiny Zajacových (foto: Miroslav Šarić)
Scroll to Top