Oslava Dňa školy ZŠ kráľa Tomislava Našice

Dňa 24. mája 2016 ZŠ kráľa Tomislava oslavovala Deň školy. Na úvod programu riaditeľka školy Vlatka Zahirovićová pozdravila početných žiakov, učiteľov, hrdých rodičov a vzácnych hostí, medzi ktorými boli aj tajomníčka Zväzu Slovákov, členka Mestskej rady a predsedníčka Matice v Markovci pani Branka Baksová a kustódka Slovenského kultúrneho centra Našice Tatjana Buhová. Pani Baksová pozdravila prítomných a riaditeľku v mene Zväzu, mesta Našice a Matice Markovec, poďakovala sa za pozvanie a v úvodnom slove zdôraznila dobrú spoluprácu s touto školou a ich žiakmi, zvlášť s deťmi, ktoré sa učia slovenčinu, a ktoré sú najpočetnejšie práve v tejto škole. Kustódka Slovenského kultúrneho centra Našice sa takisto príležitostným darčekom poďakovala riaditeľke za dobrú doterajšiu spoluprácu medzi Centrom a školou, ktorá sa začala v roku 2012 podpísaním zmlúv, a zároveň zaželala všetkým žiakom a ich učiteľom ešte veľa zdaru v ich pôsobení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top