Oznamenie a pozvanie – 5. ročník detského festivalu Tvorí celá rodina

Združenie vychovávateľov (učiteliek MŠ) osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny

Za finančnej pomoci:
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny –národnostné spoločenstvá a
Obce Báčsky Petrovec

organizuje

5. ročník detského festivalu Tvorí celá rodina

Cieľom podujatia je:
Upevňovať identitu slovenskej menšiny u najmladšej generácie detí, aktívnym spôsobom spoznávať kultúru svojich predkov, posilňovať pozíciu rodiny a jej úlohu v pestovaní kultúry a jazyka.

Podujatie je určené pre deti vo veku od 4 – 8 rokov a ich rodinu. Pozostáva z dvoch častí. V prvej časti Hry a hračky našich predkov prebieha kreatívna dielňa, v ktorej deti s dospelými vyrábajú hračky, akými sa hrávali kedysi naši starí rodičia a v druhej časti pod názvom V našej rodine si rada zaspievame prebieha večer hudby a spevu dvoj a trojgeneračných rodín, ktoré zaspievaju dve detské ľudové piesne.

Menované podujatie v bežnom roku oslávi malé jubileum, preto sme si zaumienili pozvať rodiny s deťmi z Maďarska, Rumunska a Chorvátska, aby sa v ňom zúčastnili. Žiaľ, súčasná situácia nám nedovoľuje fyzickú prítomnosť, preto nám dovoľte vyzvať Vás, aby ste oslovili vo Vašom prostredí rodinu, ktorá by svoj spev dvoch detských ľudových pesničiek natočila v domácom prostredí a video zaslala na email: bozenalevarska@yahoo.com. Z nahrávok, ktoré by sme poprosili, aby ste nám zaslali do 15.09.2020, vznikne spoločný on-line koncert, ktorého nahrávky dostanú vedľa diplomu, vecných a knižných darčekov všetky účinkujúce rodiny.

Tešíme sa Vašej on-line účasti na našom podujatí.

Organizačný výbor podujatia Tvorí celá rodina:
Anna Séčová-Pintírová, riaditeľka MVS
Marjan Pavlov, kustód MVS
Slovenka Benkova-Martinková, hudobný pedagóg
Mária Gašparovská, predsedníčka SPŽ
Božena Levárska, štatutárny zástupca ZVOPSV a autorka projektu

Scroll to Top