Ponuka online vzdelávacích podujatí Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB v Banskej Bystrici

Milí priatelia, milí kolegovia,

 

srdečne Vás pozdravujem z Banskej Bystrice, v ktorej sme uzatvorení na home office bez možnosti vychádzania mimo okres už od začiatku tohoto roku. Aj keď je situácia momentálne ťažká verím, že nás už čaká postupné zlepšovanie a že konečne uvidíme aspoň slabučké svetlo na konci tunela… Všetkým Vám želám predovšetkým pevné zdravie a mnoho síl zvládať súčasnú situáciu.

 

V piatok sme dostali Poverovací list z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Jeho obsahom je naša ponuka online vzdelávacích podujatí, ktoré sme navrhovali ešte koncom minulého roku na základe jednoznačného usmernenia: jedine online vzdelávacie aktivity.

Z aktivít na leto 2020 sa Vás, Vašich pedagógov a žiakov týkajú nasledujúce:

 

Názov aktivity online
druhá polovica mája Didaktický kurz pre pedagógov odborných predmetov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí pondelok – piatok

po ukončení vyučovania v školách  + sobota

7. – 11. júna Škola online pre deti základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí Pondelok – piatok

počas vyučovania v školách

21. – 25. júna Škola online pre deti základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí Pondelok – piatok

počas vyučovania v školách

5. – 9. júla Detská krajanská univerzita online Pondelok – piatok

 

 

  • Didaktický kurz navrhla naša pani prorektorka doc. PhDr. K. Chovancová PhD., na základe dohody na stretnutí v Nadlacu ešte vo februári 2020. Termín v máji som mala odsúhlasený niektorými z Vás – upresnenie na druhú polovicu mesiaca vyplynulo z termínu ukončenia letného semestra na UMB ku 5. Prosím Vás o návrhy, či by Vašim pedagógom viac vyhovoval týždeň 17. – 22. 5., alebo 24. – 29.5.
  • dva turnusy školy online sme navrhli na posledný týždeň školského roku, v ktorom už nie sú pedagógovia a žiaci v náročnom vyučovacom procese. Chápeme to ako ponuku pre Vašich pedagógov, že v tento posledný týždeň by sa Vašim žiakom (ak už bude možné, tak aj priamo v triedach) venovali naši pedagógovia online – samozrejme s využitím aj pobytu na čerstvom vzduchu pri plnení niektorých úloh. Termín 7.-11.6. ponúkame tým školám, kde končí školský rok 15.6. – a termín 21.-25.6 tým školám, kde končí školský rok 30.6.
  • Detská krajanská univerzita bola v ponuke aj minulý rok, z pravidelných účastníkov pôvodného pobytu na Slovensku sa jej online verzie zúčastnili žiaci slovenskej školy v Iloku v Chorvátsku. Ak by Vás zaujímalo, ako to vyzeralo, môžete si pozrieť na webe MC UMB: Detská krajanská univerzita ONLINE | Zrealizovali sme | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)
  • na online vzdelávacie aktivity sme v minulom roku pripravili aj krátke videá ako nosné filmy jednotlivých denných tém, ktoré si môžete tiež pozrieť na našom webe: Didaktické materiály | Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Ak by Vás zaujímala naša činnosť v kovidovom roku 2020, posielam aj link na našu Ročenku – a teším sa, keď Vám ju pri našom osobnom stretnutí odovzdám aj v tlačenej verzii: Ročenka Metodického centra pre Slovákov žijucich v zahraničí UMB rok 2020

 

Milí priatelia, ešte raz Vám všetkým želám hlavne pevné zdravie a veľmi sa teším, keď sa budeme môcť konečne stretnúť aj osobne. 

Srdečne pozdravujem Vás aj Vašich spolupracovníkov
PhDr. Zuzana Drugová
MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí
+421 908 206096

 

Scroll to Top