Pracovná návšteva parlamentného poslanca Zväzu Slovákov a SKC v Našiciach

Uvoľnenie obmedzenia pohybu ľudí mimo územia župy, v ktorej majú trvalé bydlisko, využil poslanec pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v chorvátskom parlamente Vladimir Bilek, a zavítal v rámci svojej pracovnej cesty aj do sídla Zväzu Slovákov v Našiciach. V priestoroch Zväzu Slovákov v piatok 8. mája pána poslanca privítal predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra a zamestnankyne Branka Baksová, Helena Gašová a Antonela Topolovecová, ako aj riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová.

Vzhľadom na skutočnosť, že pandémia COVID 19 zanechala stopy v takmer každej oblasti, a tak aj priamo v pôsobení inštitúcií Slovákov v Chorvátsku, pán poslanec prítomných informoval o úsilí využiť prostriedky, ktoré boli na rok 2020 pre aktivity organizácií Slovákov v Chorvátsku vymedzené v Rade pre národnostné menšiny ChR a Úrade pre ľudské práva a práva národnostných menšín ChR. Keďže dôsledky pandémie budú určite doznievať aj v druhej polovici roka, je nevyhnutné dotácie využívať len na najpotrebnejšie aktivity a v súlade s krízovou situáciou. Je celkom reálne, že časť prostriedkov určených pre podujatia, ktoré z dôvodu vírusu COVID 19 nie sú a nebudú realizované, jednotlivé organizácie nedostanú, čo naruší ich celkový chod, keďže časť režijných výdavkov býva financovaná z účelových prostriedkov na podujatia. Aby negatívne dopady tejto situácie boli čo najmenšie, poslanec Bilek informoval o už uskutočnených stretnutiach na túto tému, a to na najvyšších úrovniach, ako aj o najbližších plánoch v tejto oblasti.

Jednou z tém týkajúcich sa pôsobenia Slovenského kultúrneho centra Našice bola pálčivá otázka presťahovania Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku do pripravených priestorov budovy, v ktorej sídli Slovenské kultúrne centrum v Našiciach, a najmä dlhodobé vyriešenie financovania nákladov na chod Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, k čomu boli pri tejto príležitosti dohodnuté ďalšie potrebné kroky.

Scroll to Top