Pracovné stretnutie pri príležitosti prípravy súčasti Lipovlianskych stretnutí Slovensko – partnerská krajina

Na pozvanie organizátora Lipovlianskych stretnutí prišli do obce Lipovliany a Matice slovenskej Lipovliany na pracovnú schôdzu vo štvrtok 17. júla 2014 predstavitelia Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Chorvátsku, dr. Hana Kováčová, zástupkyňa veľvyslanca Slovenskej republiky v Chorvátsku a Boris Petrík, prvý tajomník slovenského veľvyslanectva, a Sandra Kralj Vukšić, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice. Privítaní boli členmi MS Lipovliany, Josipom Krajčim predsedom MS Lipovliany, tajomníčkou Maricou Tisajovou a účtovníčkou Andelkou Štelmou.

Oficiálne pracovné stretnutie začalo na miestnom úrade, kde starosta obce Mario Ribar predstavil projekt Lipovlianske stretnutia 2014, podujatie, ktoré sa bude konať od 22. do 24. augusta pod záštitou prezidenta Chorvátskej republiky Iva Josipovića. Zároveň zdôraznil, že novinkou tohtoročných Lipovlianskych stretnutí je zavedenie programu Partnerská krajina, a poďakoval predstaviteľom Slovákov, že sa ujali úlohy prvého partnera tohto už tradičného stretnutia všetkých národnostných menšín v Chorvátsku. Zástupkyňa veľvyslanca SR, pani Kováčová poďakovala za česť, ktorej sa dostalo Slovensku – byť prvou partnerskou krajinou a pochválila snahu Matice slovenskej Lipovliany v oblasti zachovávania slovenskej kultúry. Po oficiálnom pracovnom stretnutí a následnej tlačovej konferencii, pán Krajči, ktorý má na starosti partnerskú krajinu, prezentoval priestory, ktoré budú k dispozícii na predstavenie partnerskej krajiny v rámci podujatia. Exponáty k výstave z Veľvyslanectva boli pri tejto príležitostí odovzdané hostiteľom a Sandra Kralj Vukšić predstavila koncept prezentácie Slovákov v Chorvátsku, ktorý možno rozdeliť na dve časti. Prvá je prezentácie vydavateľstva Zväzu Slovákov, v rámci ktorej bude možné vidieť knižné vydania, ale aj časopis Prameň. Druhú časť bude tvoriť interaktívna prezentácia projektu Slovake.eu, projektu, ktorý ponúka možnosť učiť sa slovenský jazyk samostatne a bezplatne.
Pracovné stretnutie, po prehliadke Slovenského etnodomu, ktorý bol otvorený v rámci minuloročných Lipovlianskych stretnutí, bolo ukončené dohodnutím konkrétnych príprav, rozdelením úloh a výmenou kontaktov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top