Prečítajte si 15. číslo Čaroslova a v ňom príspevky našich žiakov

Ku koncoročným sviatkom a pred ukončením prvého polroka, čaroslováci spoločnými silami vydali 15. číslo internetového Čaroslovu https://caroslov.rs/caroslov-15/.

V najnovšom čísle Čaroslovu môžete si prečítať o rôznych podujatiach z Dolnej zeme, zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Maďarsku, Rumunsku a v Chorvátsku.

O najnovšie číslo internetového Čaroslovu sa aj tentoraz postarala dvojica: autorka a koordinátorka Mária Andrášiková a Andrej Varga, ktorý sa postaral o technickú a grafickú úpravu Čaroslovu.

Zverejnené 15. číslo internetového vydania spoločného časopisu žiakov slovenských škôl vo Vojvodine vyšlo s finančným prispením Úradu pre Slovákov v zahraničí z Bratislavy.

Scroll to Top