Záhrebské posedenie s Martou Součkovou [Pozvánka na online podujatie]

Informácia o podujatí, ktoré organizuje Peter F. ‚Rius Jílek v rámci lektorátu slovenského jazyka a kultúry pri Univerzite v Záhrebe:

V pondelok 17. januára o 17.00 SEČ sa bude konať online beseda s literárnou vedkyňou a profesorkou Prešovskej univerzity – Martou Součkovou.

Beseda bude prebiehať cez platformu Microsoft Teams. V priloženom plagátiku nájdete prihlasovacie údaje – odkaz a QR kód (alebo priamo: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGkbpMheBfoehOVA6aJrPSKF7J15x_at-nCTTInMYU5Y1%40thread.tacv2/1641757682378?context=%7b%22Tid%22%3a%22966177f7-9bc0-476a-8430-5470af760278%22%2c%22Oid%22%3a%22990e2bfc-8181-4677-b011-f23b5c585a99%22%7d).

Podujatie je otvorené verejnosti. Udalosť (event) nájdete aj na sociálnej sieti facebook: https://www.facebook.com/events/293891602759821.

Plagát: Záhrebské posedenie s Martou Součkovou

Scroll to Top