Prednáška o Ľudovítovi Štúrovi a akadémia hlaholiky

V organizácii Slovenského kultúrneho centra v Našiciach sa v sobotu 28. novembra 2015 v Obecnej škole kráľa Tomislava v Markovci uskutočnila prednáška o Ľudovítovi Štúrovi a akadémia hlaholiky. Na začiatku prítomných pozdravili riaditeľka SKC Našice Sandra Kraljová Vukšićová, ktorá predstavila hlavnú prednašateľku tohto podujatia, pedagogičku zo Slovenska Moniku Necpálovú, a v mene Rady pre národnostné menšiny, ktorá bola hlavným podporovateľom podujatia, privítala účastníkov členka Rady a tajomníčka Zväzu Slovákov Branka Baksová. Na prednáške, ktorá vyústila do tvorivej dielne, sa zúčastnila mládež z Markovca a Jelisavca, ako aj členovia Matice slovenskej z Markovca a učiteľky slovenčiny Ana Maroševićová a Branka Kandžerová. Stretnutie bolo zamerané na osobnosť Ľudovíta Štúra a okrajovo bolo predstavené aj prvé najstaršie slovanské písmo – hlaholika. Keďže bol Štúr aktívny vo viacerých spoločenských funkciách, dôraz sa kládol na jeho činnosť redaktora v Slovenských národných novinách, ktoré založil v roku 1845. Po krátkej prednáške o Štúrovi a hlaholike vytvorila pani Necpálová s účastníkmi malú redakciu týchto novín, ktoré na Slovensku vychádzajú až dodnes. Sami si vyskúšali svoje žurnalistické schopnosti a prostredníctvom rôznych článkov a fotografií sa zoznámili nielen s Ľudovítom Štúrom, ale aj s ostatnými osobnosťami, ako napríklad Karolom Zayom, Adelou Ostrolúckou, profesorom Jurajom Palkovičom. Nakoniec všetkým zahraničným Slovákom, práve ako to niekedy robil Štúr, zaželali cez svoje noviny všetko najlepšie v novom roku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top