Prezentácia edukačno-rekreačných programov na rok 2016 pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aj tohto roku zorganizovala koordinačnú poradu pre oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá sa uskutočnila 29. januára v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zúčastnili sa na nej predstavitelia krajanov z Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, Poľska, Srbska a zastúpenie mali aj Slováci z Chorvátska – zamestnankyne Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, a to riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Buhová, poradca pre slovenský jazyk a kultúru Andrija Kuric a predseda aktívu učiteľov slovenského jazyka v Chorvátsku Josip Kvasnovski. Poradu otvorila a viedla vedúca oddelenia rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce na MŠVVaŠ SR Ing. Katarína Čamborová. Na úvod privítala všetkých účastníkov, medzi ktorými boli predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí JUDr. Ján Varšo a riaditeľka kancelárie predsedu ÚSŽZ PhDr. Vilma Prívarová, predstavitelia Studia Academica Slovaca a Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Metodického centra Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a krajania z jednotlivých krajín. V prvej časti stretnutia pán Varšo v niekoľkých bodoch predstavil plán a programy pre oblasť školstva. Po prejave predsedu sa uskutočnila krátka diskusia, v ktorej sa krajania poďakovali za poskytnutú pomoc zo strany Úradu, vyjadrili spokojnosť so vzdelávacími programami, ktoré Úrad pripravuje v spolupráci so slovenským ministerstvom školstva, a predniesli problémy, s ktorými sa stretávajú v oblasti vzdelávania. Druhá časti stretnutia bola venovaná prezentácii edukačno-rekreačných programov na rok 2016 pre žiakov a učiteľov z vyššie uvedených štátov, ktorú pripravili tri vzdelávacie inštitúcie: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Metodické centrum a Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk. Na záver bol zúčastneným prezentovaný internetový portál pre vzdelávanie Slovákov v zahraničí Eduabroad.sk, na používanie ktorého bude v rámci tohtoročného vzdelávania učiteľov realizovaná inštruktáž. Slovenské kultúrne centrum v Našiciach v spolupráci s Úradom a učiteľmi vyvíja úsilie, aby sa čoraz väčší počet žiakov z Chorvátska zúčastnil na prezentovaných podujatiach, ktoré vo veľkej miere prispievajú k zdokonaľovaniu ich jazykových schopností a zvyšujú záujem o učenie sa slovenčiny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top