Prezentácia knihy Priezviská a prezývky v Josipovci Punitovskom

V organizácii Matice slovenskej v Josipovci Punitovskom sa 8. decembra v priestoroch Kultúrneho domu v Josipovci Punitovskom uskutočnila prezentácia knihy Priezviská a prezývky v Josipovci Punitovskom. Autormi knihy sú Josipovčania, učiteľ slovenského jazyka Andrija Kuric a učiteľka výtvarnej kultúry na dôchodku Anica Popovićová. Okrem autorov knihu prezentovali riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová a profesor chorvátskeho jazyka a literatúry z Osijeku Ivica Mršo. Jedinečným spôsobom kniha podáva dejiny Josipovca prostredníctvom rodinných mien, priezvisk a početných fotografií. Kniha vydavateľov Matice slovenskej v Josipovci a Zväzu Slovákov bola vytlačená v počte 300 výtlačkov vďaka podpore Rady pre národnostné menšiny, Obce Punitovce a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Scroll to Top