Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej opätovne naštartovala svoju činnosť

Dňa 11. 11. 2015 sa v Martine, na pôde Výborovne Matice slovenskej, strelo pätnásť delegátov zo zahraničia, spoločne s činovníkmi Matice slovenskej. Zasadanie RSŽZ pri MS otvoril v mene predsedu Matice slovenskej, Mariána Tkáča, predseda Dozorného výboru MS, Štefan Martinkovič, ktorý hostí srdečne privítal a poďakoval im za spoluprácu s MS. Schvaľovanie programu, rokovacieho poriadku, návrhu štatútu RSŽZ pri MS, volebného poriadku, kandidačných listín a samotné riadenie volieb viedol riaditeľ Členského ústredia MS, Martin Fejko. RSŽZ si na nasledovné, štvorročné obdobie zvolilo priamou voľbou v tajnom hlasovaní za svoju predsedníčku Katarínu Melegovú-Melichovú (predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku). Podpredsednícke miesta budú zastávať: Alžbeta Hollerová-Račková (predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku) a Adrian Miroslav Merka (predseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku). Členmi RSŽZ pri MS sa stali: za Chorvátsko – Mirko Vavra (predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku) a ako náhradníčky boli zvolené: Sandra Kralj Vukšić, šéfredaktorka časopisu Prameň a riaditeľka SKC Našice, Miroslava Gržinić, podpredsedníčka Zväzu Slovákov v Chorvátsku pre kultúru a Branka Baksa, tajomníčka Zväzu Slovákov v Chorvátsku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top