Schôdza na Ministerstve kultúry Chorvátskej republiky

Predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kralj Vukšić, štátny tajomník Ministerstva kultúry ChR Ivica Poljičak, asistentka ministerky Marica Mikec, poslanec pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v chorvátskom parlamente Vladimir Bilek.

 

Úplné uplatnenie Dohody o spolufinancovaní Slovenského kultúrneho centra v Našiciach podpísané v roku 2010 Slovenským kultúrnym centrom v Našiciach a Ministerstvom kultúry Chorvátskej republiky je témou viacročného procesu rokovania medzi stranami, ktoré dohodu podpísali; v prítomnosti zriaďovateľa Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, Zväzu Slovákov a parlamentného poslanca za českú a slovenskú národnostnú menšinu Vladimira Bileka, ktorí myšlienku po celú dobu podporovali a zúčastňovali sa rokovaní.

Úspešné a skoré uzavretie tejto témy bolo odsúhlasené na Ministerstve kultúry v Záhrebe dňa 29. mája 2020 predstaviteľmi všetkých zainteresovaných strán. Ministerstvo kultúry na stretnutí zastupoval štátny tajomník Ivica Poljičak, Zväz Slovákov ako zriaďovateľa Slovenského kultúrneho centra v Našiciach predseda Mirko Vavra, Slovenské kultúrne centrum v Našiciach riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a podporu svojou prítomnosťou vyjadril poslanec za českú a slovenskú menšinu v chorvátskom parlamente Vladimir Bilek. Napriek skutočnosti, že osobne na stretnutí nebol prítomný, súhlas so stretnutím vyjadril primátor mesta Našice Josip Miletić.

 

Štátny tajomník Ministerstva kultúry navrhol možné riešenie súvisiace s postavením Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku, ktorá pôsobí pri Mestskej knižnici a čitárni v Našiciach, a to jej umiestnenie do priestorov Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, ktoré na tento účel pripravilo priestory. Úspešné uzavretie tejto témy zabezpečí podpísanie dohody medzi Ministerstvom kultúry, Mestskou knižnicou a čitárňou Našice a Slovenským kultúrnym centrom v Našiciach. Dohodu pripravuje Ministerstvo kultúry v koordinácii s Mestom Našice, ktoré je zriaďovateľom Mestskej knižnice a čitárne v Našiciach, a ktorá by mala byť podpísaná v priebehu mesiaca. 

na fotografii: Predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kralj Vukšić, štátny tajomník Ministerstva kultúry ChR Ivica Poljičak, asistentka ministerky Marica Mikec, poslanec pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v chorvátskom parlamente Vladimir Bilek.
Scroll to Top