Možnosť vzdelávania – Letná univerzita 2020

Dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou účasti na náhradnom programe namiesto Letnej univerzity 2020 v Modre.

V ponuke je Online Letná univerzita 2020 počas 2 týždňov v mesiaci júl (13. – 24. 7. 2020).

Viac informácii na webe: https://cdv.uniba.sk/ujop/online-letna-univerzita-slovenskeho-jazyka-a-kultury/

Aktuálne je v ponuke online program  pre samoplatcov.

V prípade záujmu o bezplatnú účasť na kurze formou štipendia pre krajanov a maturantov – informujte o svojom záujme Ministerstvo školstva SR,
kde Vám poskytnú bližšie informácie o možnosti prefinancovania účasti na Online Letnej univerzite slovenského jazyka a kultúry 2020 v ÚJOP CĎV UK Bratislava.

Scroll to Top