Schôdza s členmi Rady Európy v Daruvare

Zamestnankyne slovenského kultúrneho centra v Našiciach, riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová, sa v sprievode poslanca za českú a slovenskú národnostnú menšinu Vladimira Bileka zúčastnili na stretnutí s Výborom odborníkov Rady Európy pre Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov. Stretnutie sa uskutočnilo 11. septembra vo Veľkej radnici mestskej rady mesta Daruvar. Téma schôdze bola 6. správa o uplatňovaní Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov na obdobie 2013 – 2018, ktorá bola doručená Rade Európy. Účastníčky poverené zastupovním slovenskej menšiny na uvedenom stretnutí zoznámili Výbor s informáciami o uplatňovaní slovenského jazyka v Chorvátskej republike, o slovenskom školstve, zastúpení slovenskej menšiny v médiách, činnosti slovenskej menšiny v Chorvátsku a finančnej podpore programov na ochranu menšinových práv.

Scroll to Top