Seminar v Jelisavci

V nedeľu 1. decembra sa v Kultúrnom centre Slovákov v Jelisavci konal tematický seminár, ktorý organizoval Úrad poslanca pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimira Bileka v spolupráci so Zväzom Slovákov, Zväzom Čechov a Radou pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky. Témou seminára bolo prihlasovanie programov kultúrnej autonómie prostredníctvom internetu na rok 2020, ročné správy o činnostiach a vyúčtovanie finančných prostriedkov pre menšinové združenia za rok 2019. Seminár otvoril úvodným pozdravom predseda Rady pre národnostné menšiny Aleksandar Tolnauer. Po ňom sa prítomným prihovorili predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra, predsedníčka Zväzu Čechov Ana-Marija Štrumlová-Tučeková, poslanec Vladimir Bilek, ktorý sa poďakoval za organizáciu tohto spoločného informačného semináru pre obe menšiny a v mene hostiteľov Tematický seminár v Jelisavci semináru predseda Matice v Jelisavci Vlado Hulak. V úvodnej časti hovoril predseda Rady pre národnostné menšiny Aleksandar Tolnauer o stave národnostných menšín v Chorvátsku a možnostiach rozpočtu Rady pre národnostné menšiny. V druhej časti sa zmien v spôsobe písania a vyúčtovania programov, ako aj realizácie Operatívneho programu pre českú a slovenskú národnostnú menšinu dotkli tajomník Zväzu Čechov Dalibor Kolar, tajomníčka Zväzu Slovákov Branka Baksová a poslanec Vladimir Bilek. Po prednáškach sa uskutočnila diskusia, ktorej sa zúčastnili prítomní predstavitelia Zväzu Slovákov, Zväzu Čechov, matíc slovenských, českých besied a Slovenského kultúrneho centra v Našiciach.

Scroll to Top