Seminar Rady pre národnostné menšiny v Záhrebe

V piatok 29. novembra sa v hoteli Panorama v Záhrebe uskutočnil seminar v organizácii Rady pre národnostné menšiny o interaktívnom spôsobe prihlasovania programov kultúrnej autonómie národnostných menšín prostriedkom internetu za rok 2020 a príprave ročných správ o realizácii programov a účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu za rok 2019. Seminara sa zúčastnili členovia Rady pre nŕodnostné menšiny, predsedovia rád a predstavitelia národnostných menšín, ako aj predsedovia spolkov nŕodnostných menšín. Medzi nimi boli aj zástupcovia Zväzu Slovákov, ako aj riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová.

Scroll to Top