Slovenčina moja v Iloku

Dňa 16. novembra sa v Iloku konal 26. ročník Literárno-recitačno-dramatickej prehliadky Slovenčina moja pre žiakov, ktorí navštevujú voliteľné hodiny slovenského jazyka na základných a stredných školách v Chorvátsku. Po odznení chorvátskej a slovenskej hymny, prihovoroch hostiteľov a vzácnych hostí nasledoval program, ktorého pripravili žiaci slovenčiny z Našíc, Markovca Našického, Jelisavca, Višnjevca, Osijeku, Iloku, Soľanoch, Lipovľanoch, Josipovca Punitovského a Jurjevca Punitovského. K medzinárodenj úrovni programu prispela účasť žiakov zo Srbska, Rumunska a Maďarska.

Prehliadku svojou návštevou poctili: vedúci nezávislého sektoru pre národnostné menšiny na Minsterstve vedy a vzdelávania Nandor Čapo, poradca Ministerstva pre slovenský jazyk Andrija Kuric, riaditeľka SKC v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová, zástupca primátorky mesta Ilok Josip Kovač, kustódka SKC v Našiciach Tatjana Seničaninová, riaditeľ Miroslav Bošnjak a pedagogička Josipa Vigová zo Základnej školy Julija Benešića, predseda RSNM mesta Ilok Vladimír Knapček, predseda MS v Iloku Aleksandar Knapček a delegácia mesta Snina zo Slovenskej republiky: zástupca primátorky mesta Marián Kníž, riaditeľka Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine Diana Turčíková a referentka Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine Gabriela Alušíková.

V ramci programu sa uskutočnila promócia zbierky žiackych prác, Kvapky XV, ktorú predstavili učiteľ slovenčiny Josip Kvasnovski a redaktor zbierky Andrija Kuric. Prehliadka bola zároveň príležitosťou, aby boli spomenutí žiaci, ocenení na rôznych literárnych súťažiach v minulom školskom roku.

Organizátormi tohtoročnej prehliadky boli Slovenské kultúrne centrum v Našiciach, Základná škola Júlija Benešića v Iloku a Matica slovenská v Iloku v spolupráci s Radou slovenskej národnostnej menšiny Vukovarsko-sriemskej župy a Rady slovenskej národnostnej menšiny mesta Ilok. Podporovateľmi prehliadky Slovenčina moja boli Ministerstvo vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky, Mesto Ilok, Zväz Slovákov v Chorvátskej republike, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, honorárny konzul Slovenskej republiky v Chorvátsku Ivan Komak a v neposlednom rade aj Zlatko Zajac a jeho poľnohospodársky podnik Sriem.

Scroll to Top