Slovenské kultúrne centrum Našice na stretnutí projektových partnerov v Paríži

V rámci projektu MySme sa v dňoch 14. až 16. marca vo Francúzsku uskutočnilo stretnutie projektových partnerov. Trojdňové pracovné stretnutie sa konalo v Paríži a zorganizovali ho partneri z Francúzska – Slovenská víkendová škola, škôlka a folklórny spolok Margarétka v Paríži. Cieľom projektu MySme – Minoritná kultúra ako prostriedok pre sebaidentifikáciu a posilnenie inklúzie v multietnickom prostredí je vytvorenie minimálne 40 krátkych didaktických filmov zameraných na komunikáciu v slovenskom jazyku s dôrazom na špecifické potreby detí zo slovenskej národnostnej menšiny.

Vo štvrtok 14. marca vedúci projektov individuálne skontrolovali u každého z partnerov predložené správy, realizované aktivity a ich disemináciu za celkovú dobu realizácie projektu.

V piatok 15. marca sa uskutočnilo stretnutie všetkých partnerov – zo Slovenska, Rumunska, Srbska, Francúzska a Chorvátska. Na stretnutí vo Francúzsku boli okrem projektového manažéra Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Univerzity Mateja Bela aj kolegovia zo Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci (Srbsko), Teoretického lýcea Jozefa Kozáčka v Bodonoši (Rumunsko) a Slovenského kultúrneho centra Našice (Chorvátsko). Po tom, čo účastníci prezentovali svoje doterajšie aktivity v rámci projektu, pozornosť sa sústredila na definovanie a časové plánovanie ďalších aktivít projektu a na prípravu správ.

V sobotu 16. marca sa všetci partneri projektu zúčastnili workshopu v meste Montreuil a následne Slovenského medzinárodného festivalu Krásna, krásna. Okrem hostiteľa, Folklórneho spolku Margarétka z Paríža, sa v programe predstavil Detský folklórny spolok Sovička z Londýna a Detský folklórny spolok Slováčik z Zürichu.

Previous slide
Next slide
Scroll to Top