Slovenské kultúrne centrum Našice vystavuje vo Vlastivednom múzeu v Galante

V priestoroch múzea na Hlavnej ul. 976/8 v Galante bola 6. augusta 2020 otvorená národopisná výstava textilných násteniek, ktorá sa tematicky viaže k tradičnému ľudovému, ale aj mestskému interiéru v 20. storočí.

Výstava obsahuje bohatú kolekciu vyšívaných a tlačených násteniek, ktoré sú predstavené jednak v rámci putovnej výstavy pod názvom Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek uskutočnenej Slovenským kultúrnym centrom Našice, a taktiež v samostatnej časti usporiadanej z násteniek z galantského regiónu, ktorú pripravila etnologička Vlastivedného múzea v Galante PhDr. Izabela Danterová.

Aj keď výstava prešla už veľkú časť Chorvátska, Slovenska a bola aj v Srbsku, v Galante je po prvýkrát predstavená aj v maďarskom jazyku a doplnená kuchárkami z prostredia, v ktorom sa výstava koná.

Textilné nástenky sa do kultúrneho priestoru strednej Európy dostali zo severozápadu Európy, najmä z Holandska a Nemecka. V chorvátskom priestore, a tak aj medzi Slovákmi v Chorvátsku, sa textilné nástenky ako výtvarno-jazykové prejavy domácich žien vyskytovali od konca 19. storočia, a to prevažne v mestskom prostredí. Zánikom otvoreného ohniska na vidieku a jeho nahradením murovanými pecami sa stávali súčasťou zariadenia dedinskej kuchyne. Tu sa používali od 20. a 30. rokov 20. storočia. Predlohy vyšívaných násteniek vznikali v remeselných dielňach technikou tzv. drukovania. Je zaznamenané, že v Iloku (Chorvátsko) v období medzi 1920 – 1941 pôsobila továreň vzorov – Prvá juhoslovanská továreň šablón na ručné výšivky R. Hoffman. Vyšívané nástenky v Chorvátsku svoj vrchol zažívali v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Boli veľmi obľúbené a popri úžitkovej funkcii spĺňali aj vzdelávaciu. Udržali sa do čias, kedy do zariadenia kuchyne prenikli nové materiály, napríklad obkladačky na stenu.

Textilné nástenky sú dnes hmotnými dokladmi o spôsobe života, móde, morálnych a všeobecno-spoločenských hodnotách v časoch, kedy vznikali a boli mimoriadne obľúbené.

Z dôvodu pandemiologickej situácie so šírením vírusu Kovid 19, ste mohli vernisáž výstavy sledovať netradične online na facebookovej stránke Vlastivedného múzea v Galante 6. augusta 2020 (vo štvrtok) o 16:30 hod. Spätne si ju môžete pozrieť na https://www.youtube.com/watch?v=Z6FqA2x6ocs.

Výstava potrvá do 10.10.2020. Realizácia výstavy v Galante sa koná s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, Ministerstva kultúry Chorvátskej republiky a Veľvyslanectva Chorvátskej republiky v Slovenskej republike.

Previous slide
Next slide
Scroll to Top