Stála konferencia 2018 v Bratislave

ÚSŽZ v termíne 27. – 28. októbra organizoval aj tento rok už po trinásty raz Stálu konferenciu, a to na tému Generačné výzvy pri posilňovaní národného povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí. Medzi stovkou zúčastnených z 20 štátov boli aj predstavitelia Slovákov z Chorvátska – Mirko Vavra, predseda a Branka Baksová, tajomníčka Zväzu Slovákov, ako aj riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová.
Ako úvod konferencie organizátor naplánoval zasadnutie Prípravného výboru Komisie pre kultúru ÚSŽZ, ktoré sa konalo deň pred konferenciou. Komisia pre kultúru bola tentoraz rozšírená o účasť predstaviteľov krajanských organizácií, ktorí sa prihlásili na Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018. Výsledky zasadnutia boli následne zakotvené do záverov konferencie.
V piatok 26. októbra sa konferencia slávnostne začala príhovorom Jána Varša, predsedu ÚSŽZ, ktorý zdôraznil 25. jubileum štátnej samostatnosti Slovenska a 100. výročie Československej republiky. Účastníkom konferencie, delegátom kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, organizácií a spolkov z 20 štátov sveta sa prihovorili štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička, predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský a predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Počas slávnostného úvodu Stálej konferencie si 20 osobností, resp. krajanských inštitúcií prevzalo Pamätnú medailu ÚSŽZ.
Delegáti a zástupcovia slovenských krajanov si v pracovnej časti konferencie mali možnosť vypočuť príspevok predsedu ÚSŽZ Jána Varša a ďalšiu desiatku príspevkov delegátov z jednotlivých štátov, kde Slováci v súčasnosti žijú. Medzi príspevkami odznel aj príspevok Sandry Kraljovej Vukšićovej z Chorvátska na tému Aktuálne možnosti/spôsoby posilňovania národného povedomia Slovákov v Chorvátsku v chorvátskom školskom systéme. Vo večerných hodinách účastníkov Stálej konferencie prijal v Palugyayovom paláci šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák, ktorý nad podujatím prevzal záštitu.
Sobotňajší program konferencie pokračoval vystúpeniami delegátov, účastníkov a hostí podujatia, ako aj následnou diskusiou.
Počas druhého dňa konferencie predstavil šéfredaktor Vladimir Valentík 3. ročník Slovenského svetového kalendára, do ktorého boli zaradené celkovo štyri príspevky o Slovákoch v Chorvátsku. O Kultúrnom potenciáli Slovákov v Chorvátsku sa zmienili autori Jaroslav Čukan a Boris Michalik. Tatjana Seničaninová čitateľom priblížila Oslavu 25. výročia Zväzu Slovákov v Chorvátsku. Do kalendára prispela aj riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach témou Výstavná činnosť Slovenského kultúrneho centra Našice 2017 – 2018 a o 18. dňoch slovenskej kultúry Rijeka 2018 napísal Miloslav Strehársky.
Pred záverečným hodnotiacim slovom predsedu ÚSŽZ prijali delegáti Závery Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top