Stretnutie folkloristov

Od piatku 3. do nedele 5. septembra uskutočnila sa realizácia projektu Stretnutie folkloristov, ktorý organizovalo Slovenské kultúrne centrum v Našiciach v spolupráci s Maticou slovenskou z Josipovca, kde sa projekt realizoval. Dielne pre folkloristov slovenských matíc, teda slovenských kultúrno umeleckých spolkov v Chorvátsku viedol vysokoškolsky pedagóg, koreograf, režisér a lektor na seminárov Mgr. art. Martin Urban, PhD., odborník s dlhoročnou skúsenosťou v práci s krajanmi v oblasti folklóru a scénického prejavu.

Projekt svojou prítomnosťou podporili konzul Slovenskej republiky v Chorvátsku Zdenko Galbavy a predsedníčka Matice slovenskej v Josipovci, Rozalija Kukučková.

Počas dielní účastníci boli oboznámeni s metodikou výskumu, aplikáciou výsledkov výskumu do scénických foriem, základmi dramaturgie, choreografie a réžie. Cieľ projektu je zvýšenie efektivity a kvality práce slovenských matíc v oblasti scénickej prezentácie, návrat k pôvodným fenoménom autochtónej kultúry a posilnenie národného povedomia o dôležitosti zachovania regionálneho a lokálneho kultúrneho prejavu.

1. deň
1. deň
1. deň
2. deň
2. deň
2. deň
2. deň
2. deň
3. deň
3. deň
3. deň
3. deň
Scroll to Top