Stretnutie s dopisovateľmi časopisu Prameň

V sobotu 19. novembra sa v Slovenskom kultúrnom centre v Našiciach uskutočnilo stretnutie dopisovateľov časopisu Prameň. Stretnutie zorganizovalo SKC v Našiciach pri príležitosti Európskeho dňa jazykov s podporou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky. Riaditeľka centra Sandra Kraljová Vukšićová privítala na úvod dopisovateľov a hostí: vedúcu Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku Ružicu Vinčakovú, učiteľky slovenského jazyka a kultúry Anu Maroševićovú a Maju Kanđerovú, predsedu MS v Iloku Vlatka Mudrocha, predsedu MS v Jurjevci Franja Drga, členku MS v Josipovci Anicu Popovićovú a členov MS v Zokovom Gaji Lidiju Hološovú, Marka Pavešića a Steva Hulaka. Riaditeľka sa poďakovala za účasť a príspevky, ktorými dopisovatelia každý mesiac obohacujú tento jediný kultúrno-spoločenský časopis Slovákov v Chorvátsku. K prítomným sa v mene podporovateľa podujatia prihovorila členka Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a tajomníčka Zväzu Slovákov Branka Baksová a podujatie podporil svojou prítomnosťou predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra. Po úvodných slovách oboznámila riaditeľka Centra prítomných s históriou časopisu, jeho prvkami a úlohou, ktorú má v zachovávaní kultúrnej a jazykovej identity slovenskej menšiny v Chorvátsku už plných 25 rokov. V druhej pracovnej časti zoznámila kustódka Centra Tatjana Buhová dopisovateľov s procesom úpravy časopisu a spôsobom písania a odosielania článkov.

Po prednáške sa k prítomným prihovoril predseda Zväzu Slovákov, ktorý zdôraznil alarmujúci pokles počtu odberateľov časopisu, a navrhol riešenie tohto problému zmenou spôsobu distribúcie. Následne sa po pracovnej časti uskutočnila diskusia s dopisovateľmi, v ktorej títo vyjadrili svoje názory, vyzdvihli pozitívne a negatívne strany časopisu a celkovo zhodnotili toto stretnutie ako užitočné. Stretnutie sa ukončilo záverom, že sú takéto stretnutia prínosom k zlepšeniu časopisu, a že sa s touto praxou bude pokračovať v budúcnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top