Stretnutie so žiakmi slovenského jazyka v ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach 9. decembra a ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci 15. decembra

Pracovníčky Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová sa koncom roka stretli so žiakmi ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach (9. decembra) a ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci (15. decembra), ktorí sa učia slovenský jazyk a kultúru, a v duchu vianočných sviatkov ich v prítomnosti učiteliek slovenského jazyka Any Maroševićovej a Maje Kanđerovej príležitostne obdarovali. Vianočný darček obsahoval niekoľko exemplárov zbierky žiackych literárnych a umeleckých prác žiakov slovenského jazyka a kultúry z Chorvátska Kvapky XVII, zbierky divadelných hier Príbehy za oponou 2 autora Vlatka Miksada a Ročenky Slovenského kultúrneho centra v Našiciach za rok 2021, v ktorej sa nachádzajú aj správy z oblasti školstva. Obsah darčeka, ktorý však najviac potešil žiakov bola edukačná hra Cesta do Hláskova, ktorú si hneď zahrali a prejavili pozoruhodne znalosti slovenského jazyka. Počas vyučovacej hodiny žiaci návštevníčkam na oplatok za darčeky zarecitovali vianočné recitácie a pripomenuli si vianočné zvyky, ktorými obohacujú vianočnú atmosféru rodinného prostredia.
Scroll to Top