Návšteva Lipovlianskej knižnice

V rámci cesty do Rijeky s cieľom nainštalovať a otvoriť výstavu Osobnosti Chorvátov na Slovensku sa pracovníčky Slovenského kultúrneho centra Našice, riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová 1. decembra zastavili v Lipovľanoch, kde spomínanú výstavu prevzali, a ktorá bola otvorená v rámci podujatia Dni slovenskej kultúry v Lipovľanoch.

Pri preberaní výstavy sa uskutočnilo stretnutie s riaditeľkou lipovlianskej knižnice Maritou Štelmovou, ktorá pracovníčkam Centra predstavila menšinovú časť knižnice, ktorá obsahuje viac ako 200 publikácií v slovenskom jazyku. Stretnutie sa uskutočnilo aj s predsedom Matice slovenskej v Lipovľanoch Josipom Krajčiom, ktorému pracovníčky Centra odovzdali vzdelávacie darčeky pre žiakov slovenského jazyka na ZŠ Josipa Kozarca v Lipovľanoch.

Scroll to Top