Súťaž Prečo mam rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

V 31. ročníku tejto medzinárodnej literárno-výtvarnej súťaže čestné uznania získali: žiačka piatej triedy zo ZŠ „Josip Kozarac“ z Josipovaca Punitovského Petra Smješková a žiaci zo siedmej triedy ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach Roko Mihovilović Baksa a Marian Kuric. Odborná porota ocenila a udelila cenu aj Základnej škole kráľa Tomislava v Našiciach.

Žiačka Petra vo svojej práce pod názvom Pod storočnými hlohmi v Cerovci písala o svojej dedine, Marian vo svojom literárnom slohu pod názvom Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko písal o príchodu Slovákov do našického kraja, a o tom, ako bol vo Vysokých Tatrách, a Roko vo svojej práci, ktorú pomenoval Socha „Dievča v ľudovom kroji s polesňakmi“– symbol Slovákov v mojom meste opisoval, ako k Drevenici pribudla drevená socha.

Slávnosť odovzdávania ceny prebehla 25. mája tohto roku v Nových Zámkoch, ktorej sa zúčastnili menovaní žiaci spolu so žiačkou z Josipovca Veronikou Paranosovou, ktorú organizátori zavolali tiež, aby sa zúčastnila pre jej úspešne napísané dielo v slovenskom jazyku. S nimi cestovali ich mentorky Božena Dasovićová a Ana Maroševićova, a tiež riaditeľka našickej školy Vlatka Zahirovićová, ktorá na slávnostnom podujatí prevzala cenu za svoju školu.

Úvodný program sa toho dňa začal na novozámockom námestí pri soche Antona Bernoláka, ktorý bol významnou osobnosťou slovenských dejín, prvým kodifikátorom spisovnej slovenčiny a ako kňaz a správca školy pôsobil v Nových Zámkoch 16 rokov. Po krátkom príležitostnom recitačno-hudobnom programe, čo pripravili členovia Matice slovenskej Nové Zámky, hostia tohto podujatia sa presunuli do priestorov Domu kultúry kde sa konal slávnostný program s udeľovaním cien. Tu sa deti a učiteľky z Chorvátska stretli a porozprávali s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milanom Jánom Pilipom, tajomníčkou ÚSŽZ Ivetou Baloghovou, riaditeľkou Krajanského múzea v Martine Zuzanou Pavelcovou, Luciou Kontúrovou z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, predsedníčkou MS Nové Zámky Miroslavou Valovičovou a s inými, ktorí sa žiakom poďakovali za ich záujem a krásnu tvorivosť v slovenčine, čo je aj cieľom tejto súťaže.

Odmenení žiaci zo zahraničia (IV. kategória) sa zúčastnili vlastivedného pobytu v okolí Bratislavy do 28. mája. Boli ubytovaní v Senci pri Slnečných jazerách a odtiaľ robili výlety do okolitých miest. Navštívili Brezovu pod Bradlom, Múzeum a Mohylu M. R. Štefánika, Malkia Park v Orechovej Potôni a hlavné mesto Bratislavu.

Celý tento ročník súťaže sa niesol v znamení 30. výročia vzniku Slovenskej republiky, 180. výročia uzákonenia spisovnej slovenčiny Ľudovítom Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom, 175. výročia Reči Ľudovíta Štúra na uhorskom sneme a jazykových právach Slovákov, 160. výročia založenia Matice slovenskej atď.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ministerstva kultúry SR, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a Mesta Nové Zámky. Pre chorvátskych žiakov a školy projekt koordinovala riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová s tajomníčkou Ivetou Balohovou, ktorá pripravila bohatý a zaujímavý program spoznávania geografických a historických významností. Žiaci z Chorvátska sa popri tom zoznámili so žiakmi Slovákmi z Maďarska, Rumunska a Srbska. Svoje práce do súťaže zaslali aj deti z Anglicka, Cypru, Poľska, Švajčiarska a Ukrajiny.

Mesto Našice a Osijecko-baranjska župa poskytli podporu, aby sa tento projekt mohol realizovať v celosti, za čo im menované školy úprimne ďakujú. Gratulujeme oceneným žiakom aj ocenenej škole k ich dosiahnutým úspechom.

text: Ana Maroševićová

Scroll to Top