Účasť na konferencii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade

V Novom Sade sa v sobotu 26. novembra 2022 konal v poradí 18. ročník konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine, ktorého organizátorom je Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Konferencia muzikológov a hudobných odborníkov bola v tomto ročníku tematicky upriamená na tému Zbierky slovenských ľudových piesní na Dolnej zemi – komparácia.

Zámerom tohtoročného podujatia bolo osloviť odborníkov z krajín tzv. Dolnej zeme a získať prehľad o zbierkach a o dokumentácii slovenských ľudových piesní u Slovákov v Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku a Bulharsku. Toto by mohlo byť podkladom na porovnávanie skúmanie a analýzu ich podobnosti aj špecifík vo vzťahu k zbierkam Slovákov žijúcich v Srbsku.

Na konferencii sa zúčastnili okrem tvorivých, šikovných, talentovaných ľudí a odborníkov z Maďarska, Rumunska, Chorvátska a Srbska aj účastníci zo Slovenska, a to buď prezenčne alebo prostredníctvom Skype.

Na konferencii, vďaka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, mali prvýkrát zastúpenie aj Slováci z Chorvátska, ktorých reprezentovala riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová. Vystúpila s príspevkom Dokumentácia slovenských ľudových piesní v Chorvátsku, kde zosumarizovala skromné počiny Slovákov v Chorvátsku. Ide predovšetkým o počiny Slovenského kultúrneho centra Našice v oblasti muzikológie, a teda dokumentáciu slovenských ľudových piesní v lokalitách, kde žijú Slováci.

Scroll to Top