Príprava na aktivity v roku 2023

Ako počas pobytu v Našiciach v príležitosti Dňa so slovenským filmom sľúbil veľvyslanec Peter Susko, že osobné zaobstará film na stretnutie so žiakmi na rok 2023, tak sa aj stalo. Pán Susko sľub splnil a zadovážený film nám do rúk odovzdal zástupca veľvyslanca Zdenko Galbavý. Tento čin iste prinesie radosť mnohým žiakom, ktorý navštevujú hodiny slovenského jazyka na základných školách. Srdečne ďakujeme.

Scroll to Top