Účasť žiakov na Medzinárodnom projekte Európsky deň jazykov v Báčskom Petrovci

Žiaci, ktorí sa učia slovenský jazyk a kultúru v troch základných školách v Chorvátsku – ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach, ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci a ZŠ Josipa Kozarca v Josipovci Punitovskom – sa v sprievode svojich učiteliek slovenského jazyka, Any Maroševićovej, Branky Kandžerovej a Boženky Dasovićovej zúčastnili Medzinárodného programu oslavy Európskeho dňa jazykov.

Program, ktorý s podporou Ministerstva školstva vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky organizovalo Slovenské kultúrne centrum v Našiciach pod vedením riaditeľky Sandry Kraljovej Vukšićovej a kustódky Tatjany Seničaninovej, sa uskutočnil v spolupráci so ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci v Srbsku. V priestoroch petrovskej základnej školy žiakov z Chorvátska 22. októbra privítala riaditeľka školy Vlasta Werleová a predsedníčka slovenských pedagógov Mária Andrašíková so spolupracovníkmi. Hostí z Chorvátska zoznámili s dejinami školy, ako aj so súčasnými školskými a mimoškolskými aktivitami.

Po prehliadke školy a školského areálu pripravili žiaci z Chorvátska pre svojich hostiteľov bohatý kultúrno-umelecký program s cieľom osláviť patrične Európsky deň jazykov. Po programe v škole žiaci a učitelia absolvovali ďalší edukačný bod pobytu v Petrovci. Navštívili petrovské gymnázium, ktoré tohto roku zaznamenalo sté výročie, potom Galériu Zuzky Medveďovej, prvej akademickej maliarky vojvodinských Slovákov, a nádhernú výstavu v Spolku petrovských žien o živote Slovákov v Báčskom Petrovci v minulosti. Pozitívne odozvy projektu, ako na účastníkov z Chorvátska, ale aj na hostiteľov, priviedli zúčastnených k záveru, že by bolo vhodné pokračovať v spolupráci aj v nasledujúcom roku.

Scroll to Top