Výstava Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich starých matiek v Báčskom Petrovci

V minulom roku riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová navštívila Múzeum vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci a zároveň podpísala spolu s riaditeľkou Múzea vojvodinských Slovákov Annou Séčovou-Pintírovou zmluvu o spolupráci. Na základe podpísanej medzinárodnej zmluvy o spolupráci bola dňa 30. októbra realizovaná prvá spoločná aktivita našich inštitúcií. V priestore Galérie Zuzky Medveďovej, ktorá patrí pod správu Múzea vojvodinských Slovákov, bola otvorená výstava pod názvom Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek. Výstava prezentuje materiál zozbieraný v rámci etnografického terénneho výskumu v obciach, v ktorých Slováci v Chorvátsku žijú a pôsobia v rámci organizácií založených na základe etnického princípu. 

Svojou prítomnosťou slávnosť otvorenia poctili predstavitelia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, predstavitelia lokálnej samosprávy, riaditelia ustanovizní ako aj členovia rôznych združení v Báčskom Petrovci. Na otvorení hostí privítala riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov a po nej sa slova ujali riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová a muzeálna poradkyňa etnologička v Múzeu Vojvodiny v Novom Sade Ljiljana Trifunovićová. Výstavu otvoril starosta obce Báčsky Petrovec Srđan Simić. Otvorenie výstavy hudobným bodom spestrili členky speváckej zložky Spolku petrovských žien. Výstava bola sprístupnená verejnosti do 30. novembra.

Scroll to Top