Učitelia slovenského jazyka na metodickom školení v Bratislave

Vďaka úspešnej spolupráci Ústavu jazykovej a odbornej prípravy centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenského kultúrneho centra v Našiciach pobudli v Bratislave učitelia slovenského jazyka a kultúry pôsobiaci na základných a stredných školách v Chorvátsku.

Ústav jazykovej a odbornej prípravy centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej v texte ÚJOP CĎV UK) pozval učiteľov slovenského jazyka z Chorvátska na Metodické školenie lektorov, praktické aplikácie aktívneho učenia a hospitácie na hodinách slovenského jazyka a odborných predmetov, v dňoch 30.11. – 1.12. 2018 v Bratislave.

Na školení, ktoré koordinovala vedúca metodička ÚJOP CĎV UK Dana Krajčiová, sa zúčastnili učiteľky Boženka Dasovićová, Jelena Dejanovićová a Ana Maroševićová v sprievode riaditeľky Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandry Kraljovej Vukšićovej. O realizáciu odbornej časti školenia sa postarala metodička slovenského jazyka Katarína Nevrlová, s ktorou si učitelia po prednáškach vymieňali názory a skúsenosti z oblasti odbornej činnosti a práce so žiakmi v triede. V záverečnej časti boli navrhnuté témy, ktoré by boli v rámci ďalšej spolupráce realizované vo forme prednášok, dielní či vyučovacích hodín.

Pobyt v Bratislave sme využili na stretnutie učiteľov slovenského jazyka s predsedom Jánom Varšom na Úrade Slovákov žijúcich v zahraničí. Bola to príležitosť poďakovať sa za podporu a spoluprácu, ako aj prerokovať možnosti zlepšenia ďalšej spolupráce. Jednou z tém bolo prehodnotenie účasti stredoškolákov na Medzinárodnom letnom tábore a zmena voľby programu pobytu na Slovensku pre žiakov stredných škôl na rok 2019 s cieľom poskytnúť stredoškolákom primeraný program.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top