V Báčskom Petrovci zasadala školská komisia ÚSŽZ, Sekcia pre strednú južnú a východnú Európu

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zorganizoval v Báčskom Petrovci 12. mája 2023 Zasadnutie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie. Zasadnutie sa konalo v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, kde účastníkov privítala riaditeľka gymnázia Vjeroslava Struhárová. Na zasadnutí sa zúčastnili členovia komisie z Maďarska, Rumunska, Srbska, Chorvátska a Ukrajiny. ÚSŽZ reprezentovali pán Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ a Katarína Baranyaiová, z Odboru politického a strategického. Hosťami zasadnutia boli Dušanka Petráková, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Ján Pavlis, predseda VKV NRSNM a Monika Podsklanová Šuhajdová, zástupkyňa veľvyslanca ZÚ SR v Belehrade.

Komisia zasadala po 7 mesiacoch, nakoľko po dohode upravila pravidelný dátum svojich ročných zasadnutí na mesiac máj. Na zasadnutí komisie boli prediskutované témy ako úloha ÚSŽZ v podporovaní slovenského národnostného školstva, implementácia novej Koncepcie a Vykonávacieho plánu, informácie o letných táboroch pre krajanské deti, organizovaných úradom v lete 2023 a informácie o vyhodnotení súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Zo strany krajanov boli prezentované aktuálne projekty, ako aj prediskutované otvorené otázky ohľadom podpory ÚSŽZ, ako aj MŠVVaŠ SR.

V rámci zasadnutia bola prítomným prednesená prezentácia nových publikácií Aha, Slovenčina! v rámci projektu Erasmus+ Slovenčina pre deti cudzincov – pomôcka pre pedagógov a rodičov.

 

Scroll to Top