V Našiciach sa uskutočnil Deň so slovenským filmom

Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Záhrebe, a s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a technickou podporou Rádia Našice, organizovalo pri príležitosti Európskeho dňa jazykov Deň so slovenským filmom.

V Domu kultúry v Našiciach 28. septembra okolo 150 žiakov, ktorí sa učia slovenský jazyk a kultúru na ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci, „Josip Kozarac“ v Josipovci Punitovskom a kráľa Tomislava v Našiciach mali príležitosť pozrieť si film v réžii Martina Hollého Soľ nad zlato.

Podujatia sa zúčastnili veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe, j. e. Peter Susko s manželkou, primátor mesta Našice Krešimir Kašuba, podpredsedníčka Mestskej rady mesta Našice a tajomníčka Zväzu Slovákov Branka Baksová, riaditeľka jelisavskej školy Ljerka Ćorkovićová, riaditeľka josipovskej školy Sanja Kaniseková Kuricová, riaditeľka našickej školy Vlatka Zahirovićová, učiteľky slovenského jazyka Maja Kanđerová, Boženka Dasovićová a Ana Maroševićová a pracovníčky Zväzu Slovákov Antonela Topolovecová a Natalija Murarová.

Previous slide
Next slide

K prítomným sa prihovorili riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová, primátor Krešimir Kašuba a veľvyslanec Peter Susko, ktorý otvoril program.

Po otvorení Dňa so slovenským filmom sa uskutočnilo stretnutie s riaditeľkami uvedených škôl, na ktorom veľvyslancovi boli prezentované aktivity, pozitívne strany, ale aj výzvy z oblasti vzdelávania sa v slovenskom jazyku.

Následne veľvyslanca prijal starosta Našíc Krešimir Kašuba, ktorý vyzdvihol osobné priateľstvo, rovnako ako aj vysokú úroveň vzťahov mesta s príslušníkmi slovenskej národnostnej menšiny.

Po stretnutí s primátorom veľvyslanec v Dome kultúry Našice vykonal stručnú diskusiu so žiakmi na tému filmu. Deň so slovenským filmom sa skončil záverom, že je potrebné pravidelne organizovať obsahy zamerané na zachovanie slovenského jazyka v Chorvátsku.

Scroll to Top