V. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

4. všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v poradí už V. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá pozostáva z literárneho kola a výtvarného kola.
Súťaž sa uskutoční v termíne od 26. októbra 2022 do 28. marca 2023.
PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Súťaž je určená pre školy a vzdelávacie centrá s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí. Cieľom súťaže je prejaviť u detí a žiakov záujem o čítanie a prostredníctvom spoločnej knižnej tvorby, ktorá bude hlavným ocenením súťažiacich, spájať slovenské deti a žiakov po celom svete.

Scroll to Top