Krajania na Stálej konferencii v Bratislave 28. – 29. októbra 2022.

Koncom októbra sa v Bratislavskom hoteli Sorea Regia zišli krajania z celého sveta na Stálej konferencii, ktorú každý druhý rok organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Podujatie sa konalo v dňoch 27. – 29. októbra pod názvom „Implementácia Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie 2022 – 2026“. 

Na úvod konferencie 27. októbra organizátor pre všetkých účastníkov pripravil vystúpenie Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice, ktorý v dvojhodinovom programe Miesto na zemi – Obrazy z Dolnej zeme, divákom priblížil vysťahovalecký svet Dolnej zeme od odchodu z domova po súčasnosť s jeho každodennými radosťami a trápeniami. Tento jedinečný program vznikol na základe výskumov dolnozemského sveta a ide o jediný slovenský folklórny súbor zo Slovenska, ktorý spracováva kultúru vysťahovaných Slovákov. 

Otvorenie konferencie sa konalo 28. októbra za účasti vysokých štátnych predstaviteľov. V priebehu dvoch pracovných dní na konferencii, ktorú viedol predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip, odznelo tridsať príspevkov z rôznych krajín – USA, Nemecka, Veľkej Británie, Chorvátska, Španielska, Maďarska, Českej republiky, Poľska, Srbska, Čiernej Hory, Rakúska, Ukrajiny a Slovenska. Chorvátsko malo na konferencii bohaté zastúpenie z troch slovenských inštitúcií v Chorvátsku. Za Zväz Slovákov sa jej zúčastnili predseda Mirko Vavra, podpredseda Aleksandar Knapček a tajomníčka Zväzu Slovákov Branka Baksová. Svojou prítomnosťou konferenciu poctil poslanec v Chorvátskom parlamente Vladimir Bilek a jeho tajomníčka Lidija Horvatová. Slovenské kultúrne centrum v Našiciach prezentovala riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová, ktorá predniesla aj príspevok K problematike starostlivosti o krajanov prostredníctvom Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2022 – 2026. 

Keďže koncepcia štátnej politiky nemá za cieľ byť iba zameraním a stanovením si všeobecných cieľov na príslušné obdobie nadchádzajúcich piatich rokov, ale má byť základom pre konkrétne riešenie aktuálnych výziev slovenského sveta Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022, ktorú krajania mali možnosť sledovať aj naživo z pohodlia domova, mala za cieľ utvoriť základ pre stanovenie si konkrétnych cieľov a úloh, ktoré by malo Slovensko vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí dosiahnuť a k čomu smerovala naša účasť.

Scroll to Top