Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Chorvátsku v Iloku

Tohtoročné valné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Chorvátsku organizovala Matica slovenská v Iloku, ktorá si zároveň v decembri pripomenula svoje 20. výročie. Valné zhromaždenie sa konalo v priestoroch Slovenského národného domu v Iloku v sobotu 16. decembra. V práci valného zhromaždenia účinkovali predstavitelia všetkých pätnástich Matíc slovenských z celého Chorvátska a Slovenského kultúrneho centra z Našíc. Svojou prítomnosťou poctili toto podujatie aj predstavitelia spoločenského a politického života v Chorvátsku: poslanec za českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimir Bilek a jeho tajomníčka Lidija Horvatová, predstaviteľky Vukovarsko-sriemskej župy, Zrinka Čobankovićová a Renata Banožićová, predseda Rady slovenskej národnostnej menšiny Vukovarsko-sriemskej župy Milan Pucovsky, predseda Rady slovenskej národnostnej menšiny mesta Ilok Vladimir Knapček ako aj primátorka mesta Ilok Marina Budimirová. Na začiatku programu najprv odzneli hymny Chorvátskej a Slovenskej republiky a potom členovia Slovenského kultúrno-osvetového spolku Ľudovíta Štúra MS z Iloku privítali všetkých prítomných krátkym programom.

Na začiatku valného zhromaždenia predseda MS z Iloku Vlatko Mudroh privítal a pozdravili všetkých prítomných a zaželal úspešnú prácu na valnom zhromaždení. Následne všetkých prítomných pozdravil predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku Mirko Vavra a navrhol denný poriadok a pracovné orgány valného zhromaždenia. Návrh na Denný poriadok a pracovné orgány bol jednomyseľne schválený. Správu o činnosti Zväzu Slovákov na rok 2016 a plán činnosti na rok 2018 ako aj kalendár podujatí podal predseda Mirko Vavra, zatiaľ čo finančnú správu Zväzu Slovákov na rok 2016 a finančný plán na rok 2018 predstavila tajomníčka Branka Baksová. Správu o činnosti Slovenského kultúrneho centra v Našiciach a finančnú správu na rok 2016, ako aj plán činnosti a finančný plán na rok 2018 prečítala riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová. Ivan Hanižjar podal správu dozorného výboru pre Zväz Slovákov, ako aj pre Slovenské kultúrne centrum v Našiciach na rok 2016. Správy o činnosti, finančné správy a správy dozorného výboru Zväzu Slovákov a Slovenského kultúrneho centra v Našiciach na rok 2016 ako aj finančné plány a programy na rok 2018 boli schválené prítomnými delegátmi. Taktiež je schválené aj rozhodnutie, že sa zvyšok finančných prostriedkov Slovenského kultúrneho centra Našiciach na rok 2016 využije v priebehu roku 2017.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top