Vernisáž výstavy Osobnosti Chorvátov na Slovensku

Pri príležitosti 30. výročia Zväzu Slovákov v Chorvátsku Slovenské kultúrne centrum Našice 11. júna sprístupnilo verejnosti výstavu Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku Osobnosti Chorvátov na Slovensku.

Vernisáže výstavy sa zúčastnili vážení hostia: veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku J. E. Peter Susko, poslanec za českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente a vyslanec predsedu Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky Vladimir Bilek, riaditeľ Úradu pre ľudské práva a práva národnostných menšín Chorvátskej republiky Alen Tahiri, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka, prvý podpredseda Matice slovenskej Marek Hanuska, riaditeľka Krajanského múzea Matice slovenskej Zuzana Pavelcová, podpredsedníčka Zväzu Čechov Chorvátskej republiky Marija Valeková, predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku Mirko Vavra, riaditeľ Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku Andrej Solár, predstavitelia našických kultúrnych ustanovizní a predstavitelia matíc slovenských v Chorvátsku.

Prítomných v mene hostiteľa privítala riaditeľka Centra Sandra Kraljová Vukšićová. Riaditeľ Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku Andrej Solár zdôraznil, že výstava približuje život a pôsobenie významných príslušníkov chorvátskej menšiny na Slovensku, ktorí od začiatku svojho príchodu na územie dnešného Slovenska význačne prispeli k formovaniu spôsobu života Chorvátov, ako sú napríklad Gabriel Kolinovič Šenkvický (1698 – 1770), ktorého profesionálna a osobná činnosť vplývala na možnosť ďalšieho rozvoju a ochrane chorvátskej menšiny, potom katolícky kňaz z Jaroviec Ivan Blaževič (1888 – 1946) a mnohí iní. Činnosť Slovenského kultúrneho centra Našice a celkovo slovenskej menšiny v Chorvátsku pochválili predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku Mirko Vavra a poslanec Vladimir Bilek, kým výstavu otvoril veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku J. E. Peter Susko zdôrazňujúc je význam.

Výstava je sprístupnená vo výstavnom priestore Slovenského kultúrneho centra Našice (Ulica Braće Radića 68, Našice, Chorvátsko) do 30. septembra tohto roku. Návštevy víkendom a pracovným dňom po pracovnej dobe (15:30) je potrebné nahlásiť na telefónne číslo +385 91 524 2026 a/alebo +385 97 678 2264.


Previous
Next

Scroll to Top