Vianočná dielňa v Jelisavci a Lipovľanoch

Pracovníčky Slovenského kultúrneho centra Našice, riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová v rámci projektu MySme navštívili 6. decembra žiakov slovenského jazyka 6. a 7. ročníka Základnej školy Ivana Brníka Slováka v Jelisavci. Za prítomnosti učiteľky slovenského jazyka Maje Kanđerovej, riaditeľky Ljerky Ćorkovićovej a pedagogičky Tamary Mazurovej predstavili deťom uvedení projekt a potom uskutočnili vianočnú interaktívnu dielňu na tému vianočných zvykov, rodinných tradící v príprave na sviatok, a v rámci toho aj zdobenia perníkov. 

Rovnaký program sa zopakoval na ZŠ Josipa Kozaraca v Lipovľanoch 7. decembra za prítomnosti žiakov 5., 6., 7. a 8. ročníka a učiteľky slovenského jazyka Jeleny Dejanovićovej a s podporou riaditeľky Mirjany Faltisovej. Žiaci v Jelisavci a Lipovľanoch mali možnosť predviesť vlastné umenie zdobenia perníkov pripravených podľa slovenskej receptúry. Po dielni si najmladší Jelisavčania odniesli svoje diela domov, aby sa o tento zážitok podelili so svojimi najbližšími rodinnými príslušníkmi. 

Vzhľadom na to, že v Lipovľanoch v ten istý deň popoludní Matica slovenská zorganizovala program zdobenia vianočného stromčeka v Slovenskom etno dome MS v Lipovľanoch s predsedom Josipom Krajčim, bolo dohodnuté, že perníky vytvorené v dielni v škole si nájdu svoje miesto na vianočnom stromčeku. Pri tejto príležitosti boli žiakom odovzdané vhodné darčeky. Podporu tomuto programu poskytol Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy.

Scroll to Top