Výstava „Umenie slavónskej šľachty – vrcholné diela európskeho dedičstva“ spája Chorvátsko a Slovensko

Pre milovníkov umenia je od 22. apríla na druhom poschodí záhrebskej galérie Klovićevi dvori sprístupnená výstava „Umenie slavónskej šľachty – vrcholné diela európskeho dedičstva“. Autorkami sú dr. Jasminka Najcer Sabljak, historička umenia a odborná asistentka na Akadémii umení a kultúry v Osijeku a Silvija Lučevnjak, profesorka dejín umenia a komparatívnej literatúry, a tiež riaditeľka Vlastivedného múzea v Našiciach. Na výstave je prezentovaných okolo 250 predmetov, zväčša obrazov, ktoré od začiatku 18. storočia do začiatku druhej svetovej vojny, a aj v ďalšom období zozbierali najvýznamnejšie šľachtické rodiny východného Chorvátska: Adamović, Cseh, Eltz , Hilleprand von Prandau, Janković Čalmanski, Janković Daruvarski, Khuen, Mihalović, Normann-Ehrenfels, Odescalchi, Pejačević a Turković.

Náročnou súčasťou prípravy výstavy bol proces dohody s majiteľmi exponátov, pretože tento materiál je dnes rozptýlený v mnohých verejných a súkromných zbierkach doma i v zahraničí. Pomoc v tomto smere poskytli slavónske múzeá od Iloku po Viroviticu, najmä osijecke Múzeum výtvarného umenia a Múzeum Slavónie Osijek, ktoré sú tiež partnermi tohto projektu.

Skromným prínosom k tejto výstave prispelo Slovenské kultúrne centrum Našice, a to komunikáciou so Slovenskom v súvislosti s výpožičkou vystaveného diela, ktorého originál sa nachádza v Spišskom múzeu v Levoči na Slovensku. Je to portrét Marianne grófky Normann-Ehrenfelsovej, rodenej barónky Hilleprand von Prandau, autora Friedricha Amerlinga. Reprodukcia tohto oleja na plátne je súčasťou tejto hodnotnej a komplexnej výstavy, čo nás obzvlášť teší, pretože väčšina vystaveného materiálu v galérii Klovićevi dvori je verejnosti sprístupnená len zriedka, a zaujímavé sú najmä diela, ktoré dokonca nikdy neboli vystavené.

Pozývame milovníkov umenia na návštevu tejto reprezentatívnej výstavy, ktorá potrvá do 18. júla 2021.

Scroll to Top