Záujem o vyučovanie slovenského jazyka na Osijeckej univerzite

Na Filozofickej fakulte Univerzity J. J. Strossmayera v Osijeku sa v rámci štúdia kroatistiky ako jeden zo slovanských jazykov (výberový predmet) vyučoval v období 1997/1998 až 2005/2006 aj slovenský jazyk. V roku 1997/1998 bola prednášajúcou Anna Žagarová, ktorú v roku 2000 ju vystriedala Margita Žagarová. V roku 2005/2006, po odchode Margity Žagarovej do dôchodku a prechode na Bolonský systém, sa slovenský jazyk po ôsmych rokoch vyučovania už neotvoril a táto situácia trvá až dodnes. Od zániku výučby slovenčiny na fakulte v Osijeku vedenie Zväzu Slovákov v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky vyvíjalo iniciatívu, aby sa slovenský jazyk znovu zaviedol na Filozofickú fakultu v Osijeku, a to aspoň vo forme voliteľného predmetu v rámci predmetu kroatistiky. S týmto cieľom sa uskutočnilo aj stretnutie na rektoráte v Osijeku. Stretli sa rektorka Gordana Kraliková, veľvyslanec Ján Baňas, Zväz Slovákov zastupovali predseda Andrija Kuric a tajomníčka Branka Baksová, a prítomná bola aj Margita Žagarová, ako bývala prednášajúca. Koncom roku 2014 boli kompetencie v oblasti školstva rozhodnutím Zväzu Slovákov pridelené Slovenskému kultúrnemu centru v Našiciach. Slovenské kultúrne centrum v Našiciach v spolupráci so Zväzom Slovákov požiadalo Veľvyslanectvo SR v Záhrebe o spoluprácu pri zavedení vyučovania slovenského jazyka na Osijeckej univerzite. Požiadavka na vyučovanie slovenského jazyka na Univerzite J. J. Strossmayera v Osijeku, konkrétne na Filozofickej fakulte bola predložená rektorovi tejto univerzity 28. apríla 2015 v Osijeku. Rektor Željko Turkalj prijal veľvyslanca Slovenskej republiky v Záhrebe, J. E. Juraja Priputena, honorárneho konzula Ivana Komaka, predstaviteľov slovenských inštitúcií, predsedu Zväzu Slovákov Mirka Vavru, podpredsedu pre školstvo a informovanie Josipa Krajčiho, poradcu pre slovenský jazyk Andriju Kurica a riaditeľku Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandru Kraljovú Vukšićovú. Na stretnutí sa zúčastnila aj dekanka Filozofickej fakulty Univerzity J. J. Strossmayera Loredana Farkašová. Rektor Turkalj požiadavku privítal a na príklade maďarskej národnostnej menšiny ukázal, ako je aj v rámci univerzitného vzdelávania možné uplatniť menšinové právo na vzdelávanie sa aj v materinskom jazyku.Dekanka Farkašová zdôraznila význam tzv. malých jazykov, kde zaraďujeme aj slovenský jazyk. Otvorenie slovenského lektorátu hodnotí veľmi pozitívne. Vyučovanie slovenského jazyka by bolo užitočné nielen pre príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku, ale aj pre študentov iných národností, ktorí by po ukončení univerzity dostali vysvedčenie o znalosti slovenčiny a znalosti by mohli aplikovať vo vyštudovanom odbore. Takáto možnosť „aplikovanej“ slovenčiny by zvýšila konkurencie schopnosť kandidátov na trhu práce a otvorila nové možnosti uplatnenia. Domnievame sa, že pri realizácii požiadavky bude nápomocná aj skutočnosť, že minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler a minister vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky Vedran Mornar podpísali Program spolupráce medzi rezortmi školstva Slovenska a Chorvátska na roky 2014-2017. Pozn.: Program spolupráce medzi rezortmi školstva Slovenska a Chorvátska na roky 2014-2017 rieši v čl. 12 vyučovanie slovenského a chorvátskeho jazyka, a to explicitne prostredníctvom výmeny lektorov slovenského a chorvátskeho jazyka na Univerzite v Záhrebe a Univerzite Komenského v Bratislave. V prípade otvorenia nových lektorátov majú zmluvné strany možnosť podľa predmetného programu spolupráce riešiť ich otvorenie priamo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top