Záver celochorvátskeho výskumu mapovania kultúrneho dedičstva výskumom v Rijeke

Druhá polovica roku 2016 sa niesla v znamení realizácie spolupráce medzi Slovenským kultúrnym centrom v Našiciach a Katedrou manažmentu kultúry a turizmu v Nitre, ktorej základy boli položené v roku 2014 podpísaním Memoranda o spolupráci.

Realizácia výskumného projektu, zameraného na mapovanie kultúrneho potenciálu Slovákov v Chorvátsku, prebehla úspešne. Pracovníci Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa pod vedením prof. Jaroslava Čukana dlhodobo venujú výskumu kultúry Slovákov žijúcich v priestore Dolnej zeme a v Chorvátsku. Urobili tu už niekoľko menších výskumov. Členovia výskumného tímu (Jaroslav Čukan, Boris Michalík, Michal Kurpaš a Marián Žabenský) počas piatich týždňových pobytov medzi chorvátskymi Slovákmi navštívili postupne všetky lokality, v ktorých pôsobia Matice slovenské v Chorvátsku, a najmä tie, v ktorých slovenská národnostná menšina pôsobí organizovane. Okrem koordinačnej pomoci s časovým harmonogramom výskumu, ktorú poskytlo vedenie Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, dve lokality – Záhreb a Rijeku – spracovala doktorka etnológie Sandra Kraljová Vukšićová.

V rámci uvedeného celochorvátskeho výskumu bola slovenská menšina v Rijeke spracovaná ako posledná. V jej priestoroch sa 4. decembra zišla desiatka členiek Matice slovenskej v Rijeke, ktoré na otázky vypracované na základe Hodnotiaceho modelu kultúrneho potenciálu autorov Prof. PhDr. Jaroslava Čukana, CSc., PhDr. Michaely Dubskej, PhD., Doc. PhDr. Ladislava Lenovského, PhD. a Doc. PhDr. Borisa Michalíka, PhD., poskytli informácie nielen o Matici slovenskej v Rijeke, ale aj o postavení slovenskej národnostnej menšiny v meste Rijeka a v Primorsko-goranskej župe, o ich úspechoch a výzvach do budúcnosti. Odpovede respondentiek dopĺňala mužská základňa tejto matice. Výstupom z Rijeky bol výskum kultúrneho potenciálu Slovákov v Chorvátsku úspešne uzavretý. Vedenie matice toto stretnutie zároveň využilo na príležitostné pripomenutie si 22. výročia založenia svojej organizácie prostredníctvom powerpointovej prezentácie fotografických záznamov z bohatého opusu svojho pôsobenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top