Žiaci zo ZŠ Vladimira Nazora z Novej Bukovice navštívili centrum Slovákov v Chorvátsku

Žiaci zo Základnej školy Vladimira Nazora z Novej Bukovice využili posledné hodiny Slovenského jazyka a kultúry na návštevu Slovenského kultúrneho centra Našice a Zväzu Slovákov.

Aby zaznamenali úspešne ukončenie školského roku, žiaci Slovenského jazyka a kultúry z Novej Bukovice a vysunutého oddelenia z Míľoviec pod vedením ich učiteľa slovenčiny Dominika Rajačića a riaditeľky školy Larety Žubrinićovej navštívili 15. júna Slovenské kultúrne centrum Našice kde ich privítali riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová. Riaditeľka Kraljová Vukšićová zoznámila milých hostí s pôsobením Centra, výhodami učenia sa slovenského jazyka,  výsledkami projektu Erasmus +, Samoidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie – JaSom (číslo projektu: 2019 – 1 – SK01 – KA201 – 060682) a potom im prezentovala výstavu Osobnosti Chorvátov na Slovensku, ktorá bola otvorená pri príležitosti oslavy 30. výročia Zväzu Slovákov. Kustódka Seničaninová urobila so žiakmi kvíz zo slovnej zásoby, a potom spolu riešili úlohy z Detského okienka, kútika pre deti v jedinom časopisu slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku Prameň. Žiačky z Míľoviec, zároveň aj členky Matice slovenskej v Míľovciach pre svojich hostiteľov zaspievali pieseň A ja taká dzivočka.

Po Centre sa žiaci presunuli do Zväzu Slovákov, kde ich privítala tajomníčka Branka Baksová so spolupracovníčkami Antonelou Topolovecovou a Natalijou Murarovou. Tajomníčka Basková zoznámila deti s činnosťou Zväzu Slovákov a početnými publikáciami a prehliadkami, cez ktoré sa Zväz snaží zachovať slovenskú kultúru a zvyky.

Na konci návštevy sa žiaci, učiteľ a riaditeľka poďakovali zamestnankyniam Slovenského kultúrneho centra Našice na starostlivosti o slovenské školstvo, ako aj na pohostinnosti, a rozlúčili sa s dohodou o novú návštevu v novom školskom roku.

Scroll to Top