Výskum molovania v Iloku a Radoši

Zamestnankyne Slovenského kultúrneho centra v Našiciach v spolupráci s etnologičkou múzea Slavónie Tünde Šipoš Živić pokračovali v roku 2022 s výskumom molovania – ozdobovania stien interiéru, ale aj exteriéru rodinných domov valčekmi alebo používaním papierových šablón (mustry) – medzi príslušníkmi slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku.

Dňa 13. júla odcestovali do Iloku, kde ich vo svojom dome privítala samouká molerka Ana Farbyová. Steny rodinného domu Farbyových naznačovali, že tam žije skutočná majsterka molerského remesla. Ana Fabryová, ako sama hovorí, sa remeslu naučila koncom 70. rokov z nutnosti, lebo nebolo veľa majstrov, a venovala sa mu až do konca 90. rokov. Predstavila výskumníčkam proces molovania a niektoré metódy, ktoré sama vymyslela, aby si uľahčila prácu. Po rozprávaní nasledovala praktická časť, a tak pod šikovnou rukou pani Fabryovej vzniklo pomocou valčeka a papierových vzorov niekoľko ukážkových predlôh.

Ďalšou lokalitou, kde sa výskum uskutočnil, bol dom Marky Krošlakovej v Radoši. Hoci ona sama sa tomuto remeslu nikdy nevenovala, Marka Krošlaková bola z pozície užívateľa cenným zdrojom informácií. Jej dom, ako príklad zručnosti práce so šablónami, zdobili najmä Slovenky, príbuzné z Ľuby a kamarátky z Iloku. Výskumníčky sa z terénu vrátili bohatšie o päťvrstvovú šablónu alebo tzv. mustru, ktorá okrem iného slúžila na výzdobu jednej z izieb rodinného domu v Radoši.

Scroll to Top