13. ročník Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov

Na Slovenskom gymnáziu, základnej škole, materskej škole a kolégiu v Békešskej Čabe v Maďarsku sa dňoch 13. a 14. októbra konalo 13. Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov z Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska.

Aj v tomto roku za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí bola udelená Cena Samuela Tešedíka dvoma učiteľkami zo Srbska a jednej učiteľke z Maďarska, kým pamätné listy získali dve učiteľky z Rumunska a jedna učiteľka z Maďarska. Slávnostné odovzdanie prestížneho medzinárodného učiteľského ocenenia prebiehalo v prvý deň tohto stretnutia.

Druhý deň Stretnutia dolnozemských učiteľov bol venovaný odborným prednáškam na tému Záchrana slovenského jazyka na Dolnej zemi – možnosti a prekážky. V roku 180. výročia kodifikovania spisovnej slovenčiny bola nastolená otázka, do akej miery meniace sa spoločenské podmienky v kontexte s lokálnou realitou vplývajú na presun slovenského jazyka na Dolnej zemi do pozície ohrozeného jazyka a ako môže národnostná škola a jej aktivity prispieť k oživeniu jeho používania.

Z Chorvátska na danú tému prednášku pod názvom Postavenie materinského jazyka národnostnej menšiny v súčasnej spoločnosti a možnosti jeho prežitia na príklade Slovákov v Chorvátsku mala riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová a podujatia sa po prvýkrát zúčastnila aj nová poradkyňa pre vyučovanie slovenského jazyka na základných a stredných školách v Chorvátsku Jelena Dejanovićová.

Podujatie sa konalo v organizácii Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku (PMCSM) a Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia (SGZŠMŠK) v Békešskej Čabe za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, PMCSM a SGZŠMŠK v Maďarsku.

Scroll to Top