3. Stretnutie folkloristov v Josipovci Punitovskom

Od 6. do 8. októbra 2023 v Josipovci Punitovskom zorganizovalo Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci s Maticou slovenskou v Josipovci trojdňovú tvorivú dielňu pre folkloristov slovenských spolkov a milovníkov slovenského folklóru. Výchovno-umelecký projekt za cieľ ma prepájanie detského javiskového prejavu s detským ľudovým umeleckým prejavom ich predkov a rozvíja kompetencie účastníkov dielne.

Dielňa bola upriamená na spracovanie autochtónneho materiálu detského repertoáru a budovanie vzťahu k slovenskej tradícii vlastného prostredia. Pre účely dielne sa 5. a 6. októbra uskutočnil výskum v rámci projektu Minoritná kultúra ako prostriedok sebaidentifikácie a posilnenia inklúzie v multietnickom prostredí – MySme.

Následne, okolo 30 účastníkov z matíc slovenských z Iloku, Josipovca Punitovského, Jelisavca a Markovca Našického sa počas dielne zoznámilo s výsledkami realizovaného výskumu, metodológiou výskumu, aplikáciou výsledkov výskumu v konkrétnych scénických dielach, základmi dramaturgie, choreografie a réžie. Cieľom bolo dosiahnuť zvyšovanie efektivity a kvality interpretov na scéne, návrat k pôvodnej kultúre a posilnenie národnej kultúry zbližovaním sa mladých milovníkov folklóru a jeho interpretov s najstaršími nositeľmi slovenskej kultúry v Chorvátsku.

Vedúcim dielne bol Mgr. art. Martin Urban, PhD., odborník zo Slovenska s dlhoročnou skúsenosťou v práci s folklórnymi súbormi a scénickým umením.

Previous slide
Next slide
Scroll to Top