Aktív učiteľov v Osijeku

V Osijeku sa dňa 24. septembra 2016 uskutočnila schôdza učiteľov slovenčinárov základných a stredných škôl v Chorvátskej republike. Schôdzu viedol poradca pre slovenský jazyk a kultúru Andrija Kuric a zúčastnili sa aj ostatní profesori slovenského jazyka Vlatko Miksad, Marija Pejaková, Božena Dasovićová, Maja Kanđerová, Josip Kvasnovski a Ana Maroševićová.

Na začiatku sa hovorilo o úspešnom zrealizovaní plánu a programu v uplynulom školskom roku: Škola v prírode, Táborovanie, Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, Mikuláš, Súťaž fotografie a krátkej filmovej tvorby, semináre pre učiteľov slovenského jazyka a kultúry. Iba naplánované podujatia – prehliadka Slovenčina moja a vydávanie knihy detských prác Kvapky sa nerealizovali kvôli meškaniu finančných prostriedkov. Tieto aktivity sa však nahradia 12. novembra, kedy je dohodnuté, že prehliadka detskej tvorivosti bude v Iloku, ale v menšom počte žiakov a zbierka Kvapky XII by mala byť vydaná s menším rozsahom žiackych literárnych a výtvarných prác. Hovorilo sa aj o začínajúcej sa spolupráci s inými dolnozemskými Slovákmi, konkrétne s Asociáciou slovenských pedagógov zo Srbska, predstaviteľov ktorej by sme pozvali na prehliadku do Iloku a prof. Miksad sa už zúčastnil na projekte Mladí dolnozemci v Báčkom Petrovci. Zamýšľame pozvať aj Moniku Necpalovú, slovenskú umelkyňu tvoriacu pre deti, s ktorou by pokračovala spolupráca aj naďalej. Na schôdzi bola prednesená finančná správa o školských projektoch, ktorú všetkým učiteľom poslala riaditeľka SKC v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová, a z ktorej vyplýva, že tohto roku bolo schválených omnoho menej finančných prostriedkov ako bolo plánované. Učitelia dostali potrebné učebnice a pracovné listy, ktoré potrebujú pre svojich žiakov a taktiež perá pre všetkých prváčikov, ktoré poslalo Ministerstvo školstva z Bratislavy. Poradca pre slovenčinu dostal údaje o tom, že v novom školskom roku hodiny slovenčiny na ZŠ navštevuje celkovo 443 žiakov. O SŠ sa tento údaj bude vedieť do konca septembra. Oboznámil ďalej prítomných, že sa otvorilo nové slovenské oddelenie na ZŠ v Bibinje a malo by sa otvoriť aj v Šibeniku. Učiteľ Kvasnovski dodal, že je v Josipoci vybudovaná nová učebňa pre slovenský jazyk, ktorú čiastočne tiež financovalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top