Kongres Slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou

Kongres Slovenských spisovateľov sa uskutočnil v dňoch 22. a 23. septembra 2016 v Trenčianskych Tepliciach pri príležitosti 80. výročia pamätného Kongresu slovenských spisovateľov zo začiatku júna v roku 1936, ktorý sa konal tiež v tomto kúpeľnom meste. Podujatie organizovali Spolok slovenských spisovateľov (SSS), SC PEN, Klub nezávislých spisovateľov, Klub literatúry faktu a ďalšie inštitúcie.
Zámerom Kongresu slovenských spisovateľov bola podpora, presadzovanie a ochrana humanitných hodnôt pôvodnej a prekladovej literatúry, umenia a kultúry, ich tvorcov, knižnej, literárnej a časopiseckej tvorby. Dôraz sa kládol na slobodu prejavu autentického kritického myslenia a do popredia sa dostala požiadavka na riešenie problémov sociálnej nerovnosti ľudí, narastajúcej neznášanlivosti, extrémizmu a anarchie vo verejnom demokratickom priestore, predstavujúcich ohrozenie hodnotových základov národných kultúr jednotlivých štátov Európy i demokratických, kresťanských a humanitných základov celej európskej kultúry.

Na toto vzácne spisovateľské stretnutie boli pozvané aj delegácie z dvanástich krajín a partnerských organizácií. Chorvátsku delegáciu predstavovala podpredsedníčka pre kultúru Zväzu Slovákov Miroslava Gržinićová a šéfredaktora časopisu Prameň a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Sandra Kraljová Vukšićová.

Nosnou témou Kongresu slovenských spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach bolo postavenie súčasných spisovateľov na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európy. Na dvojdňovom kongrese sa hovorilo pri okrúhlych stoloch o národných literatúrach a spisovateľoch v európskom kontexte, o slovenských literárnych, umeleckých a kultúrno-spoločenských časopisoch.
Chorvátska delegácia prezentovala príspevky, ktoré sa dotýkali dvoch hlavných tematických okruhov. Pri okrúhlom stole na tému Národné literatúry a spisovatelia v európskom kontexte, ktorú viedli Mária Bátorová a Milan Richter, predniesla Miroslava Gržinićová stručný výklad o vydavateľskej činnosti Zväzu Slovákov. Časopis Prameň predstavila Sandra Kraljová Vukšićová v rámci druhého diskusného stretnutia zameriavajúceho sa na tému Slovenské literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy, ktorú viedli Štefan Cifra a Bystrík Šikula. Na stretnutí sa, okrem iného, viedla diskusia o podpore slovenskej literatúry, o slovenskom jazyku, potrebe zjednocovania spisovateľov v kultúrnych aktivitách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top