Kategória: Spolupráca

Účasť žiakov na Medzinárodnom projekte Európsky deň jazykov v Báčskom Petrovci

Účasť žiakov na Medzinárodnom projekte Európsky deň jazykov v Báčskom Petrovci

Žiaci, ktorí sa učia slovenský jazyk a kultúru v troch základných školách v Chorvátsku – ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach, ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci a ZŠ Josipa Kozarca v Josipovci Punitovskom – sa v sprievode svojich učiteliek slovenského jazyka, Any Maroševićovej, Branky Kandžerovej a Boženky Dasovićovej zúčastnili Medzinárodného programu oslavy Európskeho dňa jazykov. […]

Výstava Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich starých matiek v Jurjevci Punitovskom

Výstava Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich starých matiek v Jurjevci Punitovskom

V nedeľu 20. októbra sa v Kultúrnom dome v Jurjevci Punitovskom uskutočnil kultúrno-uumelecký program pod názvom Pod storočnými hlohmi. V rámci programu sa uskutočnila oslava 25. výročia založenia MS v jurjevci. Pri tejto príležitosti Slovenské kultúrne centrum Našice otvorilo výstavu Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich starých matiek.

Mladí dolnozemci v Báčskom Petrovci

Mladí dolnozemci v Báčskom Petrovci

Na pozvanie predsedníčky Asociácie slovenských pedagógov (ASP) Márie Andrášikovej sa tohto roku projektu Mladí dolnozemci na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci v dňoch 19. a 20. septembra zúčastnili žiaci ZŠ Josipa Kozarca z Josipovca Punitovského. Toto podujatie medzinárodného charakteru, ktorého spoluorganizátormi sú ASP zo Srbska a ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca, sa […]

Zoznámte sa so SKC v Našiciach

Zoznámte sa so SKC v Našiciach

Ku Dňu mesta Našice 8. júna pripravilo Slovenské kultúrne centrum v Našiciach na Námestí dr. Fraňa Tuđmana program pod názvom Zoznámte sa so Slovenským kultúrnym centrom v Našiciach. Činnosť centra, ale aj rôzne publikácie na info stánku prezentovali riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová v spolupráci so žiakmi Základnej školy kráľa Tomislava pod […]

Deň Slovákov pri májovom strome v Radoši – výstava Nástenné kuchárky

Deň Slovákov pri májovom strome v Radoši – výstava Nástenné kuchárky

V organizácii Matice slovenskej v Radoši sa 2. júna 2019 vo večerných hodinách uskutočnil kultúrno-umelecký program pod názvom Deň Slovákov pri májovom strome. Májový strom vo dvore Slovenského domu v Radoši bol postavený v predvečer 30. apríla a 3. júna ho slávnostne zvalili v rámci kultúrneho programu. Tohto roku podujatie začalo otvorením autorskej výstavy Slovenského […]

Návšteva lektorov z ÚJOP CĎV UK v rámci mobility programu Erasmus+

Návšteva lektorov z ÚJOP CĎV UK v rámci mobility programu Erasmus+

Útvar pre jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ÚJOP) získal finančnú podporu na európsky projekt pod názvom Teória verzus prax v jazykovej a odbornej príprave krajanov v rámci programu Erasmus+ v spolupráci s prijímajúcou inštitúciou so Slovenským kultúrnym centrom v Našiciach v Chorvátsku.  Prioritným cieľom realizovaných mobilít […]

Festival vedy – modrotlač

Festival vedy – modrotlač

Festival vedy sa v Chorvátsku koná od roku 2003 a má za cieľ priblížiť vedu širšej verejnosti prostredníctvom informovania o aktivitách a výsledkoch z oblasti vedy a motivovať mladých ľudí k výskumu a získavaniu nových vedomostí. Tohto roku sa Festival uskutočnil na zadanú tému „Farby“. V spolupráci Slovenského kultúrneho centra z Našíc so ZŠ kráľa […]

Vernisáž výstavy Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov v Devínskej Novej Vsi

Vernisáž výstavy Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov v Devínskej Novej Vsi

Slovenské kultúrne centrum v Našiciach v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Našiciach pripravilo výstavu pod názvom Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov, ktorá bola otvorená v partnerskej organizácii v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku, a to v termíne od 7. marca do 30. apríla 2019. Vernisáž výstavy sa uskutočnila […]

Pracovná cesta na Slovensko

Pracovná cesta na Slovensko

Každý rok koncom januára organizuje Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky koordinačnú poradu pre oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí. Na porade sa každoročné zúčastňujú predstavitelia krajanov z Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, Poľska, Srbska, Nemecka a USA. Na stretnutí, ktoré dňa 25. januára viedol generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej […]

Vernisáž výstavy TVÁR KONTRASTU v Univerzitnej knižnice v Bratislave

Vernisáž výstavy TVÁR KONTRASTU v Univerzitnej knižnice v Bratislave

Vďaka Slovenskému kultúrnemu centru Našice v pôsobnosti Zväzu Slovákov v Chorvátsku sa v stredu podvečer 14. novembra, za účasti početného publika vo Výstavnej sieni Univerzitnej knižnice v Bratislave, uskutočnila vernisáž výstavy umeleckej skupiny Kontrast, ktorá pôsobí pri Matici slovenskej v Josipovci. Zúčastnili sa jej aj vzácni hostia: veľvyslanec Chorvátskej republiky na Slovensku Jeho Excelencia Aleksandar […]

Scroll to Top