Edukácia na Slovensku v oblasti digitalizácie pre zachovanie kultúrneho dedičstva

V rámci projektu Edukácia na Slovensku v oblasti digitalizácie pre zachovanie kultúrneho dedičstva, ktorý prebehol s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, absolvovali dňa 15. decembra riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Buhová dvojdňovú prípravu, ktorú pripravilo Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru.

V priestoroch Slovenského ľudového umeleckého kolektívu hostí z Chorvátska privítal riaditeľ Centra pre tradičnú ľudovú kultúru Mgr. Art. Vladimír Kyseľ a predstavil ich riaditeľovi Slovenského ľudového umeleckého kolektívu Doc. Mgr. Jurajovi Hamarovi, CSc.

V úvode pracovnej časti stretnutia predstavil riaditeľ Mgr. Art. Vladimír Kyseľ svojich spolupracovníkov, zamestnancov Centra pre tradičnú ľudovú kultúru Mgr. Evu Ryšavu, Mgr. art. Michala Veselského, Mgr. Oskara Lehotského, PhD. a Mgr.art. Miroslava Hanáka.

V rámci svojej prednášky s využitím powerpointovej prezentácie predstavil riaditeľ Kyseľ národný projekt Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry, zámery a ciele projektu, ako aj metodiku a možnosti využitia spracovaného materiálu. Ostatní zamestnanci potom predstavili, ako teoreticky ale aj prakticky pracovať s materiálom, proces digitalizácie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, a najmä programy pre audiovizuálne spracovanie materiálov, ich selekciu a uloženie údajov. Slovenskému kultúrnemu centru v Našiciach bolo pri tejto príležitosti okrem teoretických a praktických poznatkov na tému digitalizácie ponúknuté dlhodobé zapožičanie techniky, ktorou disponuje Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, a ktorá je potrebná pre prácu v teréne v procese digitalizácie. Zároveň bola ponúknutá možnosť zapožičania materiálu na výstavu reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, čo sme s radosťou prijali.

Táto na poznatky a dobrú energiu bohatá návšteva bola ukončená pozvaním na vianočný koncert Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, ktorý presvedčivo potvrdil, že práca na zachovaní slovenských ľudových tradícii je nevyhnutne potrebná.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top